Алфатар

   Зърнобазата в гр.Алфатар – 31000 тона. В зърнобазата има ЖП везна -вагонна, с прилежащ към нея коловоз – 120 / сто и двадесет / тонна, както и ЖП линия за товарене.