Логистика

   Складовите бази на дружеството са разположени стратегически в район с добре изградена транспортна инфраструктура. Зърнобазата в град Варна е разположена в близост до пристанището и основните жп връзки. Зърнобазите в гр.Дулово и гр.Алфатар се намират непосредствено до главен път и до ЖП линия. Разполагат със съоръжения за директно товарене, прилежащ жп коловоз и жп вагонна везна. Зърнобазата в гр.Тутракан е с възможност за излаз на дунавското пристанище Тутракан. За да отговори на изискванията за качество не само при съхранението на зърнените храни, но и при транспортирането им от и до клиентите, фирмата е създала собствен автопарк. Автомобилите за превоз на зърно са нови, модерни, с  екологична категория ЕВРО 3 и са съобразени с всички технически изисквания за тази дейност. Осигурява се бърз и надежден достъп от зърнобазите до складовете на клиентите или до посочено пристанище на р.Дунав или Черно море.

Изградена е обща информационна система, която дава възможност да се наблюдава в реално време наличността и качествените показатели на зърното, като по този начин се постига оптимално използване на складовите площи и сепариране на зърното при изкупуване и реализация.