Продукти и партньори

    „Зърнени храни – гр.Силистра”АД е сигурен партньор на голям брой земеделски производители, фирми и кооперации от региона на Североизточна България. Благодарение на дългогодишните търговски отношения се осъществяват навременните доставки на зърно при изпълнение на външнотърговските договори. Дружеството е експортно ориентирано и е директен износител на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Клиенти са ни едни от най-големите зърнотърговски фирми като „Луи Драйфус Комодитис България” ЕООД, „Каргил България” ЕООД, „Алфред С. Тьопфер Интернешънъл (България)” ЕООД, „Гленкор Грейн България” ЕООД, също така и преработвателни предприятия в Испания, Гърция, Румъния, Турция. Фирмата реализира част от изкупената земеделска продукция на пазари в Северна Африка и Азия. По-малка част се продава на вътрешния пазар – на мелници, фуражни заводи, рафинерии и преработвателни предприятия.