Сертификати

   „Зърнени храни – гр. Силистра” АД притежава Лиценз за търговец на зърно, както и издаден от Министерството на земеделието и храните Лиценз за публичен склад. Фирмата е член на Българската търговско-промишлена палата. Внедрена е Система за управление на качеството и безопасността на храните - НАССР.
 - Лицензия № 24-2 зърнобаза Варна
 - Лицензия № 15-4 зърнобаза Тутракан
 - Лицензия № 15-2 зърнобаза Тутракан
 - Лицензия № 14-1 зърнобаза Алфатар